خرید سرویس ویو واقعی ایرانی یک پست تلگرام - سرور 1

قیمت : 800 تومان/ به ازای هر 1000 عدد

ویو ها به صورت واقعی می باشد 

ارسال فوق سریع 

ارسال روزانه 100 هزار ویو 

بدون ریزش 

کیفیت عالی 

حداقل سفارش 250
حداکثر سفارش 150000
میانگین زمان ارسال سفارش فوری تا 30 دقیقه
سرعت ارسال سفارش روزانه 100 هزار
کیفیت واقعی - کیفیت عالی