تلگرام ممبر کانال تلگرام

لیست پایین سرویس های درخواستی شما است؛ اگر از میان هزاران سرویس موجود در پیج آنی نتوانستید سرویس مد نظر خود را پیدا کنید؛ با تیم مشاوره پیج آنی تماس بگیرید

نام سرویس قیمت/ به ازای هر 1000 عدد حداقل سفارش حداکثر سفارش کیفیت توضیحات کامل
ممبر کانال تلگرام - معمولی سرور 1 52,500 تومان
47,775 تومان
100 10,000 میکس توضیحات و خرید سرویس
ممبر ارزان قیمت کانال تلگرام - میکس سرور 2 12,000 تومان
10,920 تومان
50 1,000 فیک توضیحات و خرید سرویس
ممبر تلگرام مناسب کانال های پرایوت و پابلیک - سرور 1 16,800 تومان
15,288 تومان
50 10,000 میکس معمولی توضیحات و خرید سرویس
ممبر تلگرام مناسب کانال های پرایوت و پابلیک - سرور 2 16,800 تومان
15,288 تومان
50 5,000 میکس معمولی توضیحات و خرید سرویس
ممبر تلگرام مناسب همه کانال ها ریزش پایین 18,600 تومان
16,926 تومان
50 20,000 کیفیت مطلوب توضیحات و خرید سرویس
ممبر تلگرام مناسب همه کانال ها ریزش پایین - کیفیت خوب 28,800 تومان
26,208 تومان
50 10,000 کیفیت خوب توضیحات و خرید سرویس
ممبر فیک تلگرام - ارسال سریع از سرور 1 30,000 تومان
27,300 تومان
50 20,000 فیک توضیحات و خرید سرویس
ممبر تلگرام با ریزش بسیار پایین و با کیفیت - استارت سریع 40,200 تومان
36,582 تومان
500 90,000 میکس - کیفیت خوب توضیحات و خرید سرویس
ممبر ایرانی واقعی ارزان قیمت تلگرام - کیفیت متوسط 10,800 تومان
9,828 تومان
500 5,000 واقعی - کیفیت متوسط توضیحات و خرید سرویس
ممبر ایرانی واقعی ارزان قیمت تلگرام - ارسال سریع 13,200 تومان
12,012 تومان
1,000 100,000 واقعی - کیفیت متوسط توضیحات و خرید سرویس
ممبر ایرانی واقعی تلگرام - ارسال سریع روزانه 50 هزار ممبر 19,200 تومان
17,472 تومان
500 150,000 واقعی - کیفیت بالا توضیحات و خرید سرویس
ممبر ایرانی واقعی تلگرام ارسال سریع - حداکثر 400 هزار ممبر 29,400 تومان
26,754 تومان
500 300,000 واقعی - کیفیت بالا توضیحات و خرید سرویس
ممبر ایرانی واقعی تلگرام ارسال سریع - مناسب برای تمامی کانال ها 36,000 تومان
32,760 تومان
500 1,000,000 واقعی - کیفیت بالا توضیحات و خرید سرویس
ممبر 100% واقعی ایرانی تلگرام - سرور 1 29,400 تومان
26,754 تومان
25 100,000 واقعی - کیفیت بالا توضیحات و خرید سرویس
ممبر 100% واقعی ایرانی تلگرام - سرور 2 41,400 تومان
37,674 تومان
25 1,000,000 واقعی - کیفیت بالا توضیحات و خرید سرویس